soukromá školka MŠ Pro Family Praha

Soukromá mateřská školka v Praze - školka ProFamily, je školkou, jež se snaží o vytvoření důvěry mezi pedagogy, dětmi a rodiči.

To je pro nás nejdůležitějším úkolem. Vždyť v tomto roce byly naše děti 5 týdnů mimo svoji rodinu a to právě se školkou. 

Děti využily nabídky ozdravných pobytů naší školky na horách, v Mariánských lázních, pobývaly na školkovém kolovém táboře na Českomoravské vysočině. 

Rodiče jako první musejí vidět zájem pedagogů o ně a jejich děti. Práci s dětmi a provoz školky mohou sledovat již od jara, kdy s dětmi přicházejí, hrají si a pracují. Často využívají společných pobytů na školách v přírodě a zde nejlépe poznají chování a jednání nás, pedagogů. Vznikají tak úzké vztahy mezi lidmi, kteří si vzájemně důvěřují, sdělují své problémy, starosti a radosti. Pedagog pozná lépe rodinnou situaci a tím i případné změny v chování dítěte. Tato práce mimo MŠ je pro učitele velmi psychicky náročná - věnovat se celý den dětem, večer posedět s "dospěláky", přibližovat jim svoji práci, záměry a často i napomáhat řešit jejich problémy. Ale to jsou právě ty chvíle, kdy se z cizích lidí stávají „naši rodiče", kdy začínají uznávat naši práci a vzniká pocit sounáležitosti, vzájemná důvěra a přátelství.

Po celý rok v mateřské škole rozvíjíme rozumové schopnosti, jazykové dovednosti - seznamování s anglickým jazykem s Karolínou a s rodilým mluvčím,prohlubujeme estetické cítění dětí, snažíme se o zlepšení zdravotního stavu našich dětí a také pohybových  dovedností. Děti cvičí na nářadí v tělocvičně,  hrají na sopránovou flétnu, plavou a saunují se, osvojují si začátky taneční výchovy, hrají tenis, učí se jízdě na lyžích, kolech, pracují s keramickou hlínou, cvičí jógu, předškoláci pracují v kroužku Zdravověda a učí se jak se chovat ke svému tělu, mít se rád a zdravě žít. Starší děti jezdí na koních v Měšicích, posilují celý svalový aparát a získávají první dovednosti kolem práce se zvířaty. Do školky dochází také pes, který je dokáže respektovat , poslouchat a ukázat, jakým může být dobrým kamarádem, když nám zrovna není nejlépe.

 

Soukromá mateřská škola praha

 

 

 

 

 

Po celý den je v MŠ přítomen logopedický, zdravotnický a pedagogický personál.